shiny white and gray background with wavy lines

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE PONOWNIE SKŁADA WNIOSEK DO WOJEWODY W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ponownie składa wniosek do wojewodyw ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Głównym celem Programu jest wsparcie członków…

Czytaj dalejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE PONOWNIE SKŁADA WNIOSEK DO WOJEWODY W RAMACH PROGRAMU RESORTOWEGO MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023.
shiny white and gray background with wavy lines

DRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do przesyłania zgłoszeń do przyznania wyróżnienia "Drzewko Wdzięczności", którego celem jest uhonorowanie instytucji, organizacji lub osób fizycznych, istotnie zaangażowanych we wsparcie mieszkanek i mieszkańców powiatu wejherowskiego.…

Czytaj dalejDRZEWKO WDZIĘCZNOŚCI 2022
shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ
shiny white and gray background with wavy lines

NABÓR DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO

W związku z założeniami Programu Psychologiczno-Terapeutycznego zawartymi w uchwale nr VI/XVIII/285/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony…

Czytaj dalejNABÓR DO PROGRAMU PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNEGO