Programy i projekty

AKTYWNY SAMORZĄD

WYRÓWNANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

GRANT POMORSKIE DZIECIOM

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO - TERAPEUTYCZNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

WSPARCIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Udostępnij: