UKRAINA – WSPARCIE

Ważne informacje dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w Powiecie Wejherowskim

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia specjalną infolinię – +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.

Poniżej szczegóły pomocy dla obywateli Ukrainy:

Pomoc dla obywateli Ukrainy


Управління у справах іноземців підготувало спеціальну гарячу лінію для людей, які потребують допомоги. За телефоном +48 47 721 75 75 ви можете отримати інформацію про пункти прийому, умови, правила в’їзду та перебування в Польщі.

Міністерство закордонних справ відкриває спеціальну гарячу лінію – +48 22 523 88 80 для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні.

Допомога громадянам України.

Допомога громадянам України


Управление по делам иностранцев подготовило специальную телефонную линию для нуждающихся в помощи. По телефону +48 47 721 75 75 можно получить информацию о пунктах приема, условиях, правилах въезда и пребывания в Польше.

Министерство иностранных дел запускает специальную горячую линию – +48 22 523 88 80 для граждан Польши и держателей Карты поляка, проживающих в Украине.

Помощь для граждан Украины

Помощь для граждан Украины


The Office for Foreigners has prepared a special helpline addressed to people in need of help. By calling +48 47 721 75 75 you can get information about reception points, conditions, rules of entry and stay in Poland.

The Ministry of Foreign Affairs is launching a special hotline – +48 22 523 88 80 for Polish citizens and holders of the Pole’s Card residing in Ukraine.

Below are the details of assistance for Ukrainian citizens.

Help for Ukrainian citizens

„Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiara handlu ludźmi”.
Zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazuje informację dotyczącą strony opracowanej przez MSWiA i Straż Graniczną zawierającej podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi.

Poniższe linki umożliwiają samodzielne umieszczenie informacji na stronach internetowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Pliki wideo dotyczące kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiara handlu ludźmi” zostały opublikowane na kanale YouTube oraz na stronie MSWiA w języku polskim i ukraińskim.

Udostępnij: