POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANIE: 171 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 171 360,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami.

  1. Karta zgłoszeniowa do Programu => do pobrania
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  3. Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, => do pobrania
  4. Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, => do pobrania
  5. Oświadczenie uczestnika programu => do pobrania

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 rozpoczyna się 19 lutego 2024 roku i trwa do 26 lutego 2024 roku.

Plakat do naboru w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 informujący, że program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz, że powiat wejherowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 171 360,00 zł.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie