shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zastępczej Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT
shiny white and gray background with wavy lines

GRANT POMORSKIE DZIECIOM

DEKLARACJA TRWAŁOŚCI GRANU "POMORSKIE DZIECIOM" Przejdź GRANTOBIORCA 1: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE – ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ Przejdź GRANTOBIORCA 2: PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA NR 1 W RUMI Przejdź GRANTOBIORCA 3: PLACÓWKA…

Czytaj dalejGRANT POMORSKIE DZIECIOM
shiny white and gray background with wavy lines

ZMIANA KWOT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków…

Czytaj dalejZMIANA KWOT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW
shiny white and gray background with wavy lines

KONKURS DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH: PISANKA WIELKANOCNA

KONKURS DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH NA WYKONANIE PISANKI WIELKANOCNEJ Dyrektor PCPR w Wejherowie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych ogłasza konkurs dla dzieci pod hasłem: „Napisz piękną pisankę wielkanocną”. Jest…

Czytaj dalejKONKURS DLA DZIECI Z RODZIN ZASTĘPCZYCH: PISANKA WIELKANOCNA
shiny white and gray background with wavy lines

Zapytanie Programu korekcyjno-edukacyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ UZYSKANIANAJLEPSZYCH EFEKTÓW Z DANYCH NAKŁADÓW I ZASADY GOSPODARNOŚCI POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIEW WEJHEROWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnegodla osób stosujących przemoc w rodzinie.1. Nazwa…

Czytaj dalejZapytanie Programu korekcyjno-edukacyjnego