shiny white and gray background with wavy lines

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE DOMU DLA MATEK Z DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą Nr VII/17/24 z dnia 11 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, obejmującego prowadzenie domu dla matek z…

Czytaj dalejKONKURS OFERT NA PROWADZENIE DOMU DLA MATEK Z DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY
shiny white and gray background with wavy lines

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert, skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego…

Czytaj dalejKONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
shiny white and gray background with wavy lines

Przedłużamy nabór uczestników do programu psychologiczno – terapeutycznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do 20 października został przedłużony nabór uczestników do programu psychologiczno-terapeutycznego. Szczegóły dostępne na stronie → program psychologiczno - terapeutyczny.

Czytaj dalejPrzedłużamy nabór uczestników do programu psychologiczno – terapeutycznego
shiny white and gray background with wavy lines

Zapytanie ofertowe – Program Psychologiczno Terapeutyczny

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTna przeprowadzenie programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu psychologiczno…

Czytaj dalejZapytanie ofertowe – Program Psychologiczno Terapeutyczny
shiny white and gray background with wavy lines

[ROZSTRZYGNIĘTE] ZAPYTANIE OFERTOWE – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizujący Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „ Skuteczni i dostępni” – edycja 2023 Zaprasza do złożenia…

Czytaj dalej[ROZSTRZYGNIĘTE] ZAPYTANIE OFERTOWE – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH
shiny white and gray background with wavy lines

KONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WEJHEROWIE

W dniu 8 listopada 2022 r. Zarząd Powiatu Wejherowskiego podjął uchwałę o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wejherowie", w okresie od…

Czytaj dalejKONKURS OFERT NA PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W WEJHEROWIE