PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE

Programy korekcyjno-edukacyjne

Programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy został stworzony w oparciu o istotne założenie, że zachowania przemocowe w rodzinie są wyuczone i przejmowane z pokolenia na pokolenie. Natomiast istnieje możliwość korekty takich zachowań w połączeniu z edukacją i budowaniem świadomości u sprawcy, że niektóre zachowania mają charakter przemocy wobec członków rodziny. Zjawisko przemocy domowej jest tolerowane i wzmacniane przez postawy i poglądy wielu ludzi. Z uwagi na fakt szkodliwości fizycznej i psychicznej dla współmałżonka, lub  dziecka, można nauczyć się nie stosowania przemocy, nigdy nie należy godzić się na przemoc i rezygnować z jej powstrzymania, stosowanie przemocy w żadnym przypadku nie może być usprawiedliwiane stwierdzeniem, że było skutkiem prowokacji ze strony ofiary, korzenie przemocy domowej tkwią w stereotypach kulturowych i obyczajowych dotyczących płci, rasy, orientacji seksualnej, które usprawiedliwiają dyskryminację jednostek i grup społecznych, stosowanie przemocy domowej jest wyborem, za który sprawca ponosi odpowiedzialność prawną.

 Celem każdego programu korekcyjno-edukacyjnego jest powstrzymanie sprawcy przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osób najbliższych.

Założenia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnego określa się jako:

  1. powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  2. rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  3. kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  4. uznanie przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  5. zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  6. zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  7. uzyskanie informacji o możliwościach podjęcia działań psychologiczno-terapeutycznych.

Program PKE 2018

Program PKE 2019

Program PKE 2021

Program PKE 2022

Program PKE 2023

Program PKE 2024

 

Udostępnij: