Program korekcyjno-edukacyjny 2018

Program korekcyjno-edukacyjny 2018

Do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2018 r. zrekrutowano uczestników przy współpracy z  ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego. PKE rozpoczęło  11 osób, z czego 6 osób ukończyło z frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 19 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych, po 3 godziny raz w tygodniu. Adresatami programu byli rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską w wyniku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych i niewypełniania funkcji rodzicielskich. W trakcie trwania programu Sąd przywrócił władzę rodzicielską 1 uczestniczce w wyniku czego 1 dziecko powróciło pod jej opiekę.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 3100 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 14000 zł.

Udostępnij: