PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2023

Program korekcyjno-edukacyjny 2023

W 2023 roku, również organizowano zajęcia dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy. Do PKE przystąpiło 8 osób. Program skutecznie ukończyło 5 osób uzyskując frekwencję powyżej 80%. Zrealizowano 60 godzin zajęć grupowych i 21 godzin spotkań i konsultacji indywidualnych.
Adresatami Programu były osoby z terenu powiatu wejherowskiego przejawiające zachowania przemocowe w rodzinie.

Udostępnij: