Program korekcyjno-edukacyjny 2022

Program korekcyjno-edukacyjny 2022

Program Korekcyjno-Edukacyjnego w 2022 r. zrekrutowano uczestników przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego. PKE rozpoczęło  9 osób, z czego 6 osób ukończyły go, w związku z wymaganą frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 15 godzin spotkań indywidualnych oraz 60 godzin zajęć grupowych. Adresatami Programu są osoby z terenu powiatu wejherowskiego przejawiające zachowania przemocowe w rodzinie.  Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych powiatu wejherowskiego w kwocie 15845 zł, a także ze środków z dotacji budżetu państwa w kwocie 4000 zł.

Udostępnij: