Program korekcyjno-edukacyjny 2019

Program korekcyjno-edukacyjny 2019

Do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego w 2019 r. zrekrutowano uczestników we współpracy z  ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego. PKE rozpoczęło  12 osób, z czego 3 osoby ukończyły go, w związku z wymaganą frekwencją 80% i więcej. W ramach Programu zrealizowano 23 godziny spotkań indywidualnych oraz 63 godziny zajęć grupowych, po 3 godziny jeden raz w tygodniu. Adresatami programu byli sprawcy przemocy z powiatu wejherowskiego w tym rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską w wyniku zaniedbań opiekuńczo – wychowawczych i niewypełniania funkcji rodzicielskich i stosowania przemocy wobec dzieci, które w konsekwencji zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 14000 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 3100 zł.

Udostępnij: