Program korekcyjno-edukacyjny 2021

Program korekcyjno-edukacyjny 2021

Program Korekcyjno-Edukacyjnego w 2021 r. przeprowadzono po przerwie w 2020 r. wynikającej z pandemii covid-19. Do Programu zadeklarowało chęć uczestnictwa 14 osób, natomiast zakwalifikowano do jego udziału 10 osób, z których 5 ukończyło PKE. Uczestnicy zrealizowali 60 godzin zajęć grupowych oraz 15 godzin indywidualnych spotkań. Zajęcia odbywały się stacjonarnie z miesięczną przerwą w spotkaniach wynikającą z covid-19.

Zadanie zrealizowano w ramach środków finansowych pochodzących z otrzymanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 4000 zł oraz środków finansowych z powiatu wejherowskiego w kwocie 16500 zł.

Udostępnij: