ZAPYTANIE OFERTOWE – DIAGNOZA DZIECI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizujący Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „ Skuteczni i dostępni” – edycja 2023

Zaprasza do złożenia oferty na:

Diagnoza dzieci doznających przemocy w rodzinie wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki wsparcia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie i sporządzenie na piśmie diagnozy psychologicznej wraz z zaleceniami dla 10 dzieci doznających przemocy zamieszkujących teren powiatu wejherowskiego. Po wykonaniu diagnozy, dla każdego dziecka psycholog sporządzający diagnozę opracuje indywidualną ścieżkę wsparcia adekwatnie do zaleceń zawartych w diagnozie w szczególności poprzez wskazanie kierunku oddziaływań psychologicznych, pedagogicznych, terapeutycznych czy leczniczych w zależności od potrzeb dziecka. Wykonawca przeprowadzi z opiekunem prawnym lub faktycznym diagnozowanych dzieci konsultację  w  celu przedstawienia wyników diagnozy, wskazówek w zakresie opiekuńczo – wychowawczym i omówienia dalszej ścieżki wsparcia dziecka.

 Zamawiający przewiduje w ramach diagnozy 5 spotkań diagnostycznych (min. 1 godzina dydaktyczna – 45 min.) oraz 1 spotkanie (min. 1 godzina dydaktyczna dla rodziców/ opiekunów) w celu omówienia wyników diagnozy i ustaleniu dalszej ścieżki wsparcia.

Diagnozy,  może prowadzić osoba posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia z min. 2-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Zamawiający wymaga przeprowadzenia diagnoz i poradnictwa na terenie powiatu wejherowskiego.

Liczba uczestników: 10 osób (dzieci/ młodzieży  ) w wieku od 5 do 17 lat, co do których zachodzi podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie.

Czas i miejsce realizacji: Realizacja usługi w okresie od 15.06.2023 do 15.12.2023 r.

Szczegóły zapytania oraz formularz oferty dostępne są do pobrania w formacie pdf oraz Word.

Do pobrania protokół z otwarcia ofert.

Do pobrania informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,