Zapytanie ofertowe – Program Psychologiczno Terapeutyczny

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE 
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 535). 

Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych i spotkań indywidualnych, dla maksimum 10 uczestników Programu. Program będzie obejmował łącznie nie mniej niż 10 godzin konsultacji indywidualnych dla każdego uczestnika i nie mniej niż 25 godzin zajęć grupowych.

Forma zatrudnienia  – umowa cywilno-prawna.

Miejsce świadczenia usług: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279A.

Termin składania formularzy ofertowych: do 03.10.2023 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

Szczegóły zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy dostępne do pobrania w załączniku.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie