[ROZSTRZYGNIĘTE] ZAPYTANIE OFERTOWE – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie realizujący Program Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pt. „ Skuteczni i dostępni” – edycja 2023

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie warsztatów w zakresie treningu umiejętności społecznych

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie oraz przeprowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) dla  grupy 10 dzieci doznających przemocy, zamieszkujących teren powiatu wejherowskiego.

Liczba uczestników w  grupie: 10 osób

Liczba godzin TUS w każdej grupie: 18 godzin

Warsztaty treningu umiejętności społecznych będą realizowane w wymiarze  min. dwunastu spotkań każde po min. 1,5 godz. ( 90 min) Łącznie do zrealizowania w ramach niniejszego zamówienia jest 18 godzin zegarowych dla 10 Uczestników/czek Programu.

Czas i miejsce realizacji TUS: Realizacja zajęć w okresie od 01.07.2023 do 15.12.2023 r.

Szczegóły zapytania oraz formularz oferty dostępne są do pobrania w formacie pdf oraz Word.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,