ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

edycja 2024

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANIE: 1 437 996 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 1 437 996 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:

– w stopniu znacznym lub

– w stopniu umiarkowanym lub

– traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem asystencji osobistej  36 osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, ( email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami.

Do Karty zgłoszeniowej do Programu należy załączyć:

 • Karta zgłoszeniowa => do pobrania
 • Oświadczenie o wyborze asystenta => do pobrania.
 • Zakres czynności w ramach usług asystencji do Programu => do pobrania.
 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Klauzule informacyjną w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek samorządu Terytorialnego – edycja 2024 => do pobrania.
 • Klauzule informacyjną RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 => do pobrania.

Regulamin Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024.

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 rozpoczyna się 18.01.2024 roku i trwa do 31.01.2024 roku.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

edycja 2023 

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego

DOFINANSOWANIE: 750 159 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 750 159 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  – w stopniu znacznym lub
  – w stopniu umiarkowanym lub
  – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

Powiat wejherowski w roku 2023 zakłada objąć wsparciem asystencji osobistej  27 osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 53, ( email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ”- edycja 2023 wraz z załącznikami.

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu => (do pobrania):
 2. Oświadczenie o wyborze asystenta, => do pobrania
 3. Zakres czynności w ramach usług asystencji do Programu, => do pobrania
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 5. Klauzule informacyjną w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, => do pobrania
 6. Klauzule informacyjną RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, => do pobrania

Regulamin Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 rozpoczyna się 6 lutego 2023 roku i trwa do wyczerpania środków.

 Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

Powiat wejherowski w roku 2022 pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota 456 297,00 zł

– całkowita wartość zadania 456 297,00 zł

Udostępnij: