Mieszkanie dla absolwenta

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta Program finansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dla beneficjenta. Realizatorem programu na terenie powiatu wejherowskiego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

Udostępnij: