Wyrównywanie Różnic Między Regionami

Program wyrównywania różnic między regionami III

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Adresatami pomocy mogą być dla:

  • obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  • obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
  • obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
  • obszaru D (likwidacja barier transportowych): placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
  • obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
  • obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
  • obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2021

 

Kwota przyznana: 408 304,75 zł

Kwota rozliczona: 408 304,75 zł

Ilość zrealizowanych projektów: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2020

 

Kwota przyznana: 486 021,75 zł

Kwota rozliczona: 485 932,60 zł

Ilość zrealizowanych projektów: 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2019

 

Kwota przyznana: 223 300,00 zł

Kwota rozliczona: 223 300,00 zł

Ilość zrealizowanych projektów: 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2018

 

Kwota przyznana: 340 441,86 zł

Kwota rozliczona: 246 051,67 zł

Ilość zrealizowanych projektów: 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III – edycja 2017

 

Kwota przyznana: 246 162,51 zł

Kwota rozliczona: 246 162,51 zł

Ilość zrealizowanych projektów: 2

Udostępnij: