Opieka wytchnieniowa

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

 

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

 

 

Udostępnij: