OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Powiat Wejherowski ma zamiar przystąpić do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” w roku 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.
1. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
b) osoby posiadającymi:
– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 100).
Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.gov.pl

Osoby zainteresowane udziałem w Programie w roku 2024 proszone są o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod nr telefonu 58 672 40 63 wew. 53 do dnia 13 listopada 2023 roku.

Udostępnij: