OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Program „Opieka wytchnieniowa” finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Spis treści

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2024

DOFINANSOWANIE: 171 360,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 171 360,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 14 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 wraz z załącznikami.

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu => do pobrania
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 3. Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, => do pobrania
 4. Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, => do pobrania
 5. Oświadczenie uczestnika programu => do pobrania

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 rozpoczyna się 19 lutego 2024 roku i trwa do 26 lutego 2024 roku.

Plakat do naboru w programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 informujący, że program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz, że powiat wejherowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 171 360,00 zł.
Plakat do naboru w programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 informujący, że program jest dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz, że powiat wejherowski uzyskał dofinansowanie w wysokości 171 360,00 zł.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANIE: 225 216 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 225 216 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 23 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 53, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z załącznikami.

  • Karta zgłoszeniowa do Programu => do pobrania
  • Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do wypełnienia karty), => do pobrania

  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

  • Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania

  • Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania

  • Zgoda osoby wskazanej do świadczenia usług. => do pobrania

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 rozpoczyna się 15 lutego 2023 roku i trwa do wyczerpania środków.


Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Opieka wytchnieniowa – edycja 2020

Udostępnij: