shiny white and gray background with wavy lines

ZMIANA KWOT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków…

Czytaj dalejZMIANA KWOT ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW