SPOTKANIE INFORMACYJNE W LINI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem” 13 kwietnia 2023 roku zorganizowało w Gminnym Domu Kultury w Lini  spotkanie informacyjne dla  mieszkańców Powiatu Wejherowskiego.

Tematyka spotkania dotyczyła kierunków polityki społecznej Powiatu w zakresie wsparcia seniorów w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych, programów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych  realizowanych w Powiecie Wejherowskim oraz dofinansowania ze  środków finansowych PFRON. Osobom uczestniczącym w spotkaniu przekazano praktyczne informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.  Zaprezentowano, również założenia programów PFRON „Aktywny Samorząd” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Dostępne mieszkanie, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”- Mieszkanie dla absolwenta, „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mobilność osób z niepełnosprawnością oraz programów resortowych „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z rozpoczęciem  przez  Powiat Wejherowski prac nad opracowaniem Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034 osobom obecnym na spotkaniu  przedstawiono podjęte działania.

Serdecznie dziękujemy osobom biorącym udział w spotkaniu za miłe przyjęcie i dużą frekwencję.

Na zdjęciu uczestnicy spotkania wypełniający ankiety dotyczące możliwego zakresu wsparcia seniorów.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować