Program Osłonowy

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” jest rokrocznie ogłaszany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.  Głównym celem Programu jest wzmocnienie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powiat Wejherowski realizuje Program za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.

PROGRAM OSŁONOWY „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” – EDYCJA 2020

PROGRAM OSŁONOWY „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” – EDYCJA 2021

PROGRAM OSŁONOWY „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY” – EDYCJA 2022

Udostępnij: