Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2022

Program osłonowy „Razem przeciw przemocy” – edycja 2022

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie” – edycja 2022. pn. „Dostępni i skuteczni” w ramach którego:

  1. utworzono „mobilny punkt wsparcia specjalistycznego” w gminie Szemud, w której ograniczony jest dostęp do pomocy psychologicznej i prawnej. Dyżurujący w punkcie specjaliści udzielali porad nieodpłatnie. Celem działania było zwiększenie dostępności specjalistów oraz wsparcie informacyjne mieszkańców gminy wiejskiej. Udzielono wsparcia 17 osobom,
  2. przeprowadzono warsztaty dla rodziców pt. „Dziecko w rozwodzie” mające na celu zwiększenie świadomości rodzica co do łagodzenia skutków rozwodu i jego wpływu na funkcjonowanie dziecka w rodzinie. W 16 godzinnych warsztatach wzięło udział 13 osób, które po ich zakończeniu otrzymały materiały do dalszego samokształcenia. W czasie trwania warsztatów dla rodziców zorganizowano zajęcia animacyjne dla ich 13 dzieci.
  3. przeprowadzono dwudziestogodzinną terapię tańcem i ruchem dla 11 pań doświadczających przemocy, połączoną z warsztatami asertywności i budowania pewności siebie.

Na realizację programu pozyskano środki rządowe w kwocie 11 218,87 zł. Wkład własny Powiatu w realizację projektu wynosił 21.597,60 zł.

Udostępnij: