POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
 2. osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności:
  – w stopniu znacznym lub
  – w stopniu umiarkowanym lub
  – traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

Powiat wejherowski w roku 2023 zakłada objąć wsparciem asystencji osobistej  27 osób z niepełnosprawnościami.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 53, ( email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ”- edycja 2023 wraz z załącznikami.

 1. Karta zgłoszeniowa do Programu => (do pobrania):
 2. Oświadczenie o wyborze asystenta, => do pobrania
 3. Zakres czynności w ramach usług asystencji do Programu, => do pobrania
 4. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 5. Klauzule informacyjną w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, => do pobrania
 6. Klauzule informacyjną RODO w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, => do pobrania

Regulamin Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 rozpoczyna się 6 lutego 2023 roku i trwa do wyczerpania środków.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

                                                                                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępcy Dyrektora PCPR w Wejherowie 1. Wykonywanie zadań związanych

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr