ZAPROSZENIE DO KORZYSTANIA Z SOW

Zachęcamy do korzystania z możliwości elektronicznego składania wniosków poprzez System Obsługi Wsparcia z uwagi na to, że znacznie ułatwia to zarówno komunikację z pracownikami PCPR, jak również pozwala na załatwienie sprawy w całości bez wychodzenia z domu. Aby złożyć wniosek poprzez SOW, należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Wnioski można składać on-line poprzez SOW:  https://sow.pfron.org.pl/. Obecnie poprzez SOW można składać wnioski w ramach wszystkich zadań, o których więcej informacji znajduje się w zakładce Dofinansowania z PFRON. Więcej informacji dotyczących SOW znajduje się w zakładce dedykowanej systemowi (System Obsługi Wsparcia). Zapraszamy do kontaktu i korzystania z SOW.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

Mieszkanie dla absolwenta

Powiat Wejherowski w roku 2022 przystąpił do realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” – Mieszkanie dla absolwenta.  finansowanego z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PEDAGOGA

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w wymiarze 1 etatu w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej  Nazwa i adres jednostki: