UZYSKAJ DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SAMOCHODU OSOBOWEGO

PFRON uruchomi z dniem 01.03.2023 r. nabór wniosków w ramach programu „Samodzielność – Aktywność -Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

WAŻNE: Program jest adresowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu osobowego. Adresatami pomocy są wyłącznie osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunowie prawni. Dostosowany pojazd musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na siedzenia w samochodzie. Program dla wnioskodawców z terenu powiatu wejherowskiego realizowany jest przez Oddział PFRON w Gdańsku, kontakt telefoniczny tel. 58 350 05 00. Szczegóły programu dostępne => tutaj

Jednocześnie informujemy, iż w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” /moduł I obszar A zadanie 1/ realizowanego przez Powiat Wejherowski osoby niepełnosprawne nie mogą uzyskać dofinansowania do zakupu samochodu, a  jedynie do oprzyrządowania do posiadanego samochodu osobowego tak, aby dostosować go do swoich potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Szczegóły programu => tutaj

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy