Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

W dniu 23 lutego 2023 roku w „Fabryce Kultury” w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Wejherowskiego we współpracy z Wojewodą Pomorskim oraz Pomorskim Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi pt. „Zwiększanie świadomości kluczem do bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi”.

W konferencji udział wzięło 96 osób w tym przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, urzędów gmin, Sądu Rejonowego w Wejherowie, oświaty.

            Podczas spotkania poruszono tak ważne tematy jak oblicza współczesnego handlu ludźmi i rolę Straży Granicznej i instytucji współdziałających w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Zasady bezpiecznego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia za granicą w tym usługi EURES. Jednym z bloków była mowa o handlu ludźmi w kontekście ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i roli służb pomocy społecznej w tym obszarze.

Przedstawiono funkcjonowanie i działalność Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz działania edukacyjno – informacyjne w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi realizowane przez Policję w województwie pomorskim w kontekście szansy i zagrożenia dla kobiet i dzieci – migrantów po 24 lutego 2022 roku. Dziękujemy Prelegentom i uczestnikom konferencji. 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie