Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

W dniu 23 lutego 2023 roku w „Fabryce Kultury” w Redzie, przy ul. Łąkowej 59A odbyła się konferencja pod patronatem Starosty Wejherowskiego we współpracy z Wojewodą Pomorskim oraz Pomorskim Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi pt. „Zwiększanie świadomości kluczem do bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi”.

W konferencji udział wzięło 96 osób w tym przedstawiciele jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu wejherowskiego, urzędów gmin, Sądu Rejonowego w Wejherowie, oświaty.

            Podczas spotkania poruszono tak ważne tematy jak oblicza współczesnego handlu ludźmi i rolę Straży Granicznej i instytucji współdziałających w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi. Zasady bezpiecznego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia za granicą w tym usługi EURES. Jednym z bloków była mowa o handlu ludźmi w kontekście ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i roli służb pomocy społecznej w tym obszarze.

Przedstawiono funkcjonowanie i działalność Pomorskiego Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi oraz działania edukacyjno – informacyjne w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi realizowane przez Policję w województwie pomorskim w kontekście szansy i zagrożenia dla kobiet i dzieci – migrantów po 24 lutego 2022 roku. Dziękujemy Prelegentom i uczestnikom konferencji. 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,