SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W TERMINIE OD 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CO V-2

I. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

  1. Ogranicza się działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie poprzez:

1) odwołanie wszystkich zaplanowanych posiedzeń składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2) wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji o niepełnoprawności/ o stopniu niepełnosprawności,  dla osób niepełnosprawnych należy przesyłać pocztą, poprzez skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https: //epuap.gov.pl lub e-mailowo.

  1. Dane do kontaktów:

1) pisma i wnioski drogą pocztową na adres : PCPR w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A;84 – 200 Wejherowo,

2) adres e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl lub e-PUAP: https: //epuap.gov.pl

3) telefonicznie : sekretarz PZON tel: 58 672 27 02 wew. 19, 25 i 52

II Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej rozpoczęli pracę zdalną.

Koordynatorzy do kontaktu:

Lp. Imię i nazwisko telefon e-mail
1. Katarzyna Surynowicz 690-037-619 katarzyna.surynowicz@pcprwejherowo.pl
2. Małgorzata Świtkowska 731-604-237 malgorzata.switkowska@pcprwejherowo.pl
3. Emilia Samoraj 790-250-563 emilia.samoraj@pcprwejherowo.pl
4. Danuta Tempińska 502-514-565 danuta.tempinska@pcprwejherowo.pl
5. Monika Hoppe 725-999-883 monika.hoppe@pcprwejherowo.pl
6. Ewa Dawidowska 731-604-236 ewa.dawidowska@pcprwejherowo.pl
7. Anna Basińska 570-195-526 anna.basinska@pcprwejherowo.pl
8. Anita Pocheć      690-037-616 anita.pochec@pcprwejherowo.pl
9. Beata Świątek- Łasowska        790-250-878 beata.swiateklasowska@pcprwejherowo.pl
10. Piotr Pepliński 537-352-890 piotr.peplinski@pcprwejherowo.pl
11. Daniel Grabski 577-018-222 daniel.grabski@pcprwejherowo.pl
12. Klaudia Fijałkowska 731-791-646 klaudia.fijałkowska@pcprwejherowo.pl
13. Sebastian Gołębiewski 730-671-271 sebastian.golebiewski@pcprwejherowo.pl
14. Marta Latacz 534-766-617 marta.latacz@pcprwejherowo.pl
15. Ewelina Banzemer 506-893-338 ewelina.banzemer@pcprwejherowo.pl

2. Zespół ds. Świadczeń

1) pisma i wnioski drogą pocztową na adres : PCPR w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A;84 – 200 Wejherowo,

2) adres e-mail: pcpr_wejherowo@wp.pl lub e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3) telefonicznie : tel: 58 672 27 02 wew. 29 i 42

3. Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym

1) Obsługa wniosków w ramach Programu „ Aktywny Samorząd” przez system SOW do osoby obsługującej  tel.  607 – 101 – 093

2) Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych – wnioski  drogą pocztową na adres  PCPR w Wejherowie ul. Sobieskiego 279A;84 – 200 Wejherowo, telefon do osoby udzielającej informacje tel. 58 672 40 63 wew. 15

3) Informacje w sprawie Domów Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, i Środowiskowego Domu Samopomocy tel. 58 672 40 63 wew. 26

4.  Wsparcie  psychologiczne udzielane jest codziennie od godziny 8.00 – 15.00  telefonicznie lub osobiście po uprzednim ustaleniu spotkania. Tel. 58 672 40 63 wew. 23,34,46.

Beata Laskowska – Psycholog nr tel.  790 481 681

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie