shiny white and gray background with wavy lines

ZARZĄDZENIE NR  16/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. 

w sprawie organizacji pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w rwiązku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i przeciwdziałania rozpowszechniania się wirusa wywołującego chorobę COVID-l9 wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

(więcej…)

Czytaj dalejZARZĄDZENIE NR  16/2020 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE Z DNIA 13.03.2020 R. 
shiny white and gray background with wavy lines

Nasza kamera uchwyciła ludzi w maskach w Wejherowskim PCPR. Spokojnie to nasi pracownicy w trakcie przygotowań.

Czytaj dalej
shiny white and gray background with wavy lines

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W TERMINIE OD 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CO V-2

I. Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

  1. Ogranicza się działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie poprzez:

1) odwołanie wszystkich zaplanowanych posiedzeń składów orzekających w sprawie o wydanie: orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2) wnioski: o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymacji o niepełnoprawności/ o stopniu niepełnosprawności,  dla osób niepełnosprawnych należy przesyłać pocztą, poprzez skrzynkę podawczą na stronie internetowej: https: //epuap.gov.pl lub e-mailowo.

(więcej…)

Czytaj dalejSPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W CZASIE OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE W TERMINIE OD 13 MARCA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ SARS-CO V-2