PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że prowadzi do dnia 30.04.2023 roku nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.

Program przeznaczony będzie dla:

  • rodziców , którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,
  • osób skierowanych przez Sąd do odbycia programu,
  • sprawców przemocy zgłaszających się z własnej inicjatywy.

Zajęcia prowadzone będą w środy okresie od czerwca 2023 r. do września 2023r. w godzinach od 15.00-20.00 w siedzibie PCPR ul. Sobieskiego 279A.

Udział w programie jest nieodpłatny

Zajęcia poprzedzone odbędą się indywidualnym spotkaniem konsultacyjnym i kwalifikacją kandydatów do udziału w programie.
Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny złożyć formularz zgłoszeniowy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
za pośrednictwem poczty, lub wrzucając do skrzynki przy drzwiach wejściowych do siedziby Centrum.

Zapraszamy do udziału w Programie

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępca Dyrektora PCPR w Wejherowie Wymagania niezbędne: 1. Wykonywanie zadań związanych z