Otwarty konkurs ofert – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla 8 dzieci

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.” 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu uprawnionego do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w prowadzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.

Zadanie ma być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2028 r. na terenie powiatu wejherowskiego. Dopuszcza się realizację zadania na terenie innego powiatu.

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku do pobrania.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępca Dyrektora PCPR w Wejherowie Wymagania niezbędne: 1. Wykonywanie zadań związanych z