Otwarty konkurs ofert – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla 8 dzieci

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.” 

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu uprawnionego do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dotyczącego zapewnienia całodobowej opieki i wychowania w prowadzonej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.

Zadanie ma być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2028 r. na terenie powiatu wejherowskiego. Dopuszcza się realizację zadania na terenie innego powiatu.

Szczegóły konkursu dostępne w załączniku do pobrania.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA w Zespole Finansowo-KsięgowymNazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędniczeZastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zstępczejw Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejNazwa i