Spotkanie informacyjne w Strzebielinie

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycach zorganizowało spotkanie informacyjne z udziałem seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które odbyło się w Strzebielinie. Pracownicy PCPR osobom obecnym na spotkaniu   przedstawili podjęte działania w zakresie opracowania Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034. Ponadto zaprezentowali kierunki polityki społecznej Powiatu w zakresie wsparcia seniorów w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych, założenia programów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych  realizowanych w Powiecie Wejherowskim ze środków PFRON tj. „Aktywny Samorząd” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta oraz programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jednocześnie przekazano praktyczne informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.  

Dziękujemy OPS w Łęczycach za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a seniorom za wypełnienie ankiet, które posłużą nam do opracowania diagnozy niezbędnej przy tworzeniu Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034.

Osoby uczestniczące w spotkaniu
Osoby uczestniczące w spotkaniu

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA w Zespole Finansowo-KsięgowymNazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędniczeZastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zstępczejw Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejNazwa i