Spotkanie informacyjne w Strzebielinie

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łęczycach zorganizowało spotkanie informacyjne z udziałem seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami, które odbyło się w Strzebielinie. Pracownicy PCPR osobom obecnym na spotkaniu   przedstawili podjęte działania w zakresie opracowania Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034. Ponadto zaprezentowali kierunki polityki społecznej Powiatu w zakresie wsparcia seniorów w kontekście deinstytucjonalizacji usług społecznych, założenia programów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych  realizowanych w Powiecie Wejherowskim ze środków PFRON tj. „Aktywny Samorząd” , „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” Dostępne mieszkanie i Mieszkanie dla absolwenta oraz programów resortowych finansowanych z Funduszu Solidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” i „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Jednocześnie przekazano praktyczne informacje dotyczące składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz turnusów rehabilitacyjnych.  

Dziękujemy OPS w Łęczycach za pomoc w zorganizowaniu spotkania, a seniorom za wypełnienie ankiet, które posłużą nam do opracowania diagnozy niezbędnej przy tworzeniu Powiatowego Programu Wsparcia Osób Starszych na lata 2024 – 2034.

Osoby uczestniczące w spotkaniu
Osoby uczestniczące w spotkaniu

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

REKRUTACJA – OPIEKUN MEDYCZNY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowieogłasza rekrutację na stanowisko opiekuna medycznego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych Ogniska Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi przy

Krzyż z gałązką

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ŻEGNAMY MARKA SZLEJFA

    „Wszystko tak szybko przemija i nim się spostrzeżemy, dobiliśmy już do kresu życia…”  (Rupert Mayer) Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację o

Rysunek przedstawiający rodzinny piknik

PODSUMOWANIE TYGODNIA DLA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2024

W kalendarzu już środek gorącego lata, a my nadal wracamy wspomnieniami do majowych wydarzeń zorganizowanych w ramach Tygodnia dla Rodzicielstwa Zastępczego.Za nami czas wypełniony inspirującymi spotkaniami, debatami, warsztatami i wspólną zabawą,