POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 23 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 53, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z załącznikami.

  1. Karta zgłoszeniowa do Programu => do pobrania
  2. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do wypełnienia karty), => do pobrania
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  4. Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania
  5. Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania
  6. Zgoda osoby wskazanej do świadczenia usług. => do pobrania

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 rozpoczyna się 15 lutego 2023 roku i trwa do wyczerpania środków.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy