shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zastępczej Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT
shiny white and gray background with wavy lines

Otwarty konkurs ofert – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla 8 dzieci

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/771/23 z dnia 09.05.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki…

Czytaj dalejOtwarty konkurs ofert – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla 8 dzieci