Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci.” 

Zarząd Powiatu Wejherowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.

,,Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania

w placówce opiekuńczo –wychowawczej typu rodzinnego

dla 8 dzieci.’’

Celem zadania jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowywania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz gotowość do świadczenia tej opieki.

Zadanie ma być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2028 r. na terenie powiatu wejherowskiego. Dopuszcza się realizację zadania na terenie innego powiatu.

Szczegóły ogłoszenia do pobrania tutaj.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze PODINSPEKTORA w Zespole Finansowo-KsięgowymNazwa i adres jednostki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędniczeZastępca Kierownika Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zstępczejw Zespole ds. Rodzinnej Pieczy ZastępczejNazwa i