Opieka wytchnieniowa

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023

 

 

Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

DOFINANSOWANIE: 225 216 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 225 216 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 23 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska email: kamila.zuchlinska@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z załącznikami.

  1. Karta zgłoszeniowa do Programu => do pobrania
  2. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do wypełnienia karty), => do pobrania
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  4. Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania
  5. Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, => do pobrania
  6. Zgoda osoby wskazanej do świadczenia usług. => do pobrania

Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 rozpoczyna się 15 lutego 2023 roku i trwa do wyczerpania środków.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Powiat Wejherowski w roku 2022 pozyskał dofinansowanie:

– łączna kwota dofinansowania 293 760,00 zł

– całkowita wartość zadania 293 760,00 zł

Udostępnij: