INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENT

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

Pani Weronika Langa,  zam. Luzino

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

WYNIK OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego na podstawie Uchwały nr VI/655/22 z dnia 30 listopada 2022 r. ogłasza wynik otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą nr VI/623/22 Zarządu Powiatu