INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO REFERENT

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy REFERENT w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie

Pani Weronika Langa,  zam. Luzino

Uzasadnienie

Na etapie formalnej weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Podczas testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą niezbędną do realizacji zadań na ww. stanowisku, posiada również wymagane kwalifikacje.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy