shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/488/22 z dnia 11.02.2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT
shiny white and gray background with wavy lines

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy zastępcy dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w…

Czytaj dalejINFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE ZASTĘPCA DYREKTORA
shiny white and gray background with wavy lines

ZMIANY W PROJEKCIE RZĄDOWYM „RODZINA 500+” OD DNIA 01.01.2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatek wychowawczy na dzieci…

Czytaj dalejZMIANY W PROJEKCIE RZĄDOWYM „RODZINA 500+” OD DNIA 01.01.2022 r.
shiny white and gray background with wavy lines

ZMIANY W PROJEKCIE RZĄDOWYM „RODZINA 500+” OD DNIA 01.01.2022 r.

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Dodatek wychowawczy na dzieci…

Czytaj dalejZMIANY W PROJEKCIE RZĄDOWYM „RODZINA 500+” OD DNIA 01.01.2022 r.
shiny white and gray background with wavy lines

INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W DZIALE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WEJHEROWIE

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko PODINSPEKTOR w dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Wejherowie W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy podinspektora w dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Wejherowie została…

Czytaj dalejINFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO PODINSPEKTORA W DZIALE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W WEJHEROWIE
shiny white and gray background with wavy lines

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko pracy Zastępca Dyrektora informujemy, że nie została wybrana żadna kandydatura. Kandydat na stanowisko nie uzyskała wystarczającej ilości punktów za egzamin pisemny i ustny.

Czytaj dalejInformacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie
shiny white and gray background with wavy lines

POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P.N. „POMORSKIE DZIECIOM”

W  dniu 26 listopada 2021 r. Powiat Wejherowski podpisał umowę z Województwem Pomorskim  na realizację grantu na łączną kwotę 939 370,00 zł. Grantobiorcami są: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A,…

Czytaj dalejPOWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P.N. „POMORSKIE DZIECIOM”