shiny white and gray background with wavy lines

POSZUKUJEMY OSÓB DO PRACY W CHARAKTERZE KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W dalszym ciągu trwa nabór na wolne stanowiska w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Poszukujemy 4 koordynatorów, szczegóły tutaj oraz pracownika socjalnego, szczegóły tutaj. Dokumenty można składać do dnia 20…

Czytaj dalejPOSZUKUJEMY OSÓB DO PRACY W CHARAKTERZE KOORDYNATORÓW RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
shiny white and gray background with wavy lines

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/427/21 z dnia 28.09.2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. ,,Zapewnienie całodobowej opieki…

Czytaj dalejOTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SPECJALISTYCZNO-TERAPEUTYCZNEGO
shiny white and gray background with wavy lines

INFORMACJA O NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE W POWIECIE WEJHEROWSKIM

Poniżej zamieszczamy inforamcję o możliwości skorzystania z nieodpłatnego poradnictwa m.in.: rodzinnego, rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej, z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i…

Czytaj dalejINFORMACJA O NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE W POWIECIE WEJHEROWSKIM
shiny white and gray background with wavy lines

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWOSKO WYCHOWAWCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza rekrutację na stanowisko wychowawcy – 1 etat  w Ognisku Wychowawczym im. K. Lisieckiego „Dziadka” Nr 2  w Rumi Szczegóły ogłoszenia dostępne tutaj

Czytaj dalejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ NA STANOWOSKO WYCHOWAWCY
shiny white and gray background with wavy lines

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Oferty należy składać do dnia 16.08.2021 roku do godziny 15:00 w siedzibie PCPR. Treść ogłoszenia…

Czytaj dalejOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
shiny white and gray background with wavy lines

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE POSZUKUJE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie poszukuje osoby chętne do pracy na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na Wychowawcę. W razie pytań kontakt z panią Eweliną Banzemer 58 672…

Czytaj dalejPOWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE POSZUKUJE KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
shiny white and gray background with wavy lines

WSTĘPNE WYNIKI NABORU W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE

W wyniku przeprowadzonej wstępnej analizy dokumentacji  na stanowisko "Zastępca Kierownika Rodzinnej Pieczy Zastępczej" w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie do pierwszego etapu przeszła: Pani Anita Pocheć zamieszkała w Gościcino. Uzasadnienie: W…

Czytaj dalejWSTĘPNE WYNIKI NABORU W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WEJHEROWIE
shiny white and gray background with wavy lines

INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Zastępca Kierownika Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie W wyniku przeprowadzonej rekrutacji  na stanowisko pracy "Zastępca Kierownika Rodzinnej Pieczy Zastępczej"…

Czytaj dalejINFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE