POWIAT WEJHEROWSKI REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH P.N. „POMORSKIE DZIECIOM”

W  dniu 26 listopada 2021 r. Powiat Wejherowski podpisał umowę z Województwem Pomorskim  na realizację grantu na łączną kwotę 939 370,00 zł.

Grantobiorcami są:

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279A, 84-200 Wejherowo;
  2. Placówka Opiekuńczo wychowawcza  – Ognisko Wychowawcze im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 1 w Rumi, ul. Ślusarska 4, 84-230 Rumia;
  3. Placówka Opiekuńczo wychowawcza  – Ognisko Wychowawcze im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 2 w Rumi, ul. Ślusarska 4a, 84-230 Rumia;
  4. Placówka Opiekuńczo wychowawcza  – Ognisko Wychowawcze im. K.Lisieckiego „Dziadka” Nr 3 w Rumi, ul. Ślusarska 4b, 84-230 Rumia.

Grant przeznaczony jest na wsparcie Grantobiorców w walce z epidemią COVID-19 tj. wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, opuszczających piecze zastępczą, jak również wsparcie kadry placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz kadry Grantobiorców pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi.

W ramach grantu zaplanowano:

  • szkolenia dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
  • bony edukacyjne, warsztaty rozwijające kompetencje psychospołeczne dla młodzieży w rodzinach zastępczych oraz Ogniskach Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,
  • wsparcie psychologiczne, psychiatryczne, rehabilitacyjne dla dzieci w rodzinach zastępczych oraz Ogniskach Wychowawczych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Rumi,  superwizje dla rodzin zastępczych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów.

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować