shiny white and gray background with wavy lines

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki. Program skierowany jest do członków rodzin…

Czytaj dalejNabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”