Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
–  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz
–  osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Powiat wejherowski zakłada objąć wsparciem w opiece wytchnieniowej 30 członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Kamila Żuchlińska email: KAMILA.ZUCHLINSKA@PCPRWEJHEROWO.PL) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2022 wraz z załącznikami.

Do Karty zgłoszeniowej (DO POBRANIA TUTAJ) do Programu należy załączyć:

  1. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do wypełnienia karty), KARTA FIM
  2. Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
  3. Klauzulę informacyjną w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, KLAUZULA INFORMACYJNA NR 1
  4. Klauzulę informacyjną RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, KLAUZULA INFORMACYJNA NR 2
  5. Oświadczenie o niekorzystaniu z innych form pomocy usługowej. OŚWIADCZENIE

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 rozpoczyna się 15 lutego 2022 roku i trwa do wyczerpania środków.

Dokumenty programowe:
REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022
TREŚĆ PROGRAMU „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy