TERMINY UPŁYWU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Terminy upływu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności

Na ich podstawie orzeczenia, które utraciły moc w czasie pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, ale dotąd były automatycznie przedłużane, będą ważne:
do 31 grudnia 2023 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii.
do 31 marca 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w drugim roku pandemii, czyli w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
do 30 września 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęła w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. (czyli do dnia, który poprzedził wejście w życie tych przepisów – 6 sierpnia 2023 r.).

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie