„Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – Mieszkanie dla absolwenta”

Jeśli:

 • jesteś pełnoletnim absolwentem, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę,
 • rozpocząłeś już pracę lub jej poszukujesz nawet poza miejscem zamieszkania,
 • posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu;
 • chcesz rozpocząć samodzielne i niezależne życie po zakończeniu edukacji,
 • to poniżej dowiesz się w jaki sposób PFRON może dofinansować wynajem mieszkania lub domu na czas poszukiwania pracy lub zatrudnienia w ramach programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! Mieszkanie dla absolwenta”.

NA CZYM POLEGA DOFINANSOWANIE? Dofinansowanie przysługuje do wszystkich ponoszonych kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniające indywidualne kryterium dostępności. Dofinansowanie obejmuje okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia – maksymalnie przez 36 miesięcy.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu?

JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?

Wysokość dofinansowania jest zależna od lokalizacji wynajmowanego mieszkania lub domu oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka.

Na przykład wynajmując mieszkanie w województwie pomorskim w Gdańsku maksymalna kwota dofinansowania w I kwartale 2023 roku wynosi 2 042 zł. Natomiast poruszając się za pomocą wózka maksymalna kwota dofinansowania jest wyższa i wynosi 2 772 zł.

Ponadto dofinansowanie ma charakter degresywny i wynosi:

 • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
 • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
 • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu;

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji docelowego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Powiat Wejherowski jest realizatorem programu dla wnioskodawców zamieszkujących obecnie teren w/w powiatu.

Wniosek wraz z załącznikami składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Wniosek można złożyć w każdym czasie, ale nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Więcej informacji o Programie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! – Mieszkanie dla absolwenta” możesz uzyskać pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/dokumenty-programowe/

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

UWAGA OD 01.06.2024 ZMIANA WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ.

Zmiana kwot świadczeń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie informuje, że rozpoczyna nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego w 2024 roku. Zajęcia odbywać się będą w okresie