RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie w związku z przystąpieniem przez Powiat Wejherowski do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej

Powiat Wejherowski jest realizatorem programu w zakresie:

świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/ dietetyki.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Wejherowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ul. Sobieskiego 279a , 84-200 Wejherowo, tel. 58 672 40 63 wew. 44, (Pani Bożena Soitz, email: bozena.soitz@pcprwejherowo.pl) oraz składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020 wraz z załącznikami.

Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020 upływa z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

Zał. nr 7 Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM 11 luty
Zał. nr 8 Karta zgłoszenie do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020
Deklarowane formy wsparcia
Regulamin Programu „Opieka wytchnieniowa”

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

NABÓR NA III ZASTĘPCĘ DYREKTORA PCPR

                                                                                                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze III Zastępcy Dyrektora PCPR w Wejherowie 1. Wykonywanie zadań związanych

Dzień wolny 13 listopada 2023 r.

Informujemy, iż w dniu 13 listopada 2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie będzie nieczynne. Dzień wolny od pracy został ustanowiony → Zarządzeniem Dyrektora nr