RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

Po raz kolejny, Powiat Wejherowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Wejherowie będzie realizował program osłonowy współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W tegorocznej edycji  program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany będzie dzieciom i młodzieży w Ogniskach Wychowawczych  im. K. Lisieckiego „ Dziadka” w Rumi i zatrudnionej w nich  kadrze wychowawczej  i specjalistycznej.

 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować

SPOTKANIE INFORMACYJNE W BOLSZEWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 15 marca 2023 roku zorganizowało w Bibliotece Publicznej w Bolszewie spotkanie informacyjne dla mieszkańców Powiatu Wejherowskiego. Spotkanie dotyczyło kierunków

Konkurs na placówkę typu rodzinnego

Zarząd Powiatu Wejherowskiego uchwałą nr VI/725/23 z dnia 21.03.2023 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy