RAZEM PRZECIW PRZEMOCY

Po raz kolejny, Powiat Wejherowski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Wejherowie będzie realizował program osłonowy współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. W tegorocznej edycji  program „Razem przeciw przemocy”, dedykowany będzie dzieciom i młodzieży w Ogniskach Wychowawczych  im. K. Lisieckiego „ Dziadka” w Rumi i zatrudnionej w nich  kadrze wychowawczej  i specjalistycznej.

 

Udostępnij:

To może również Cię zainteresować