ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ZASADY KIEROWANIA DO OŚRODKÓW WSPARCIA

Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) w Wejherowie
przy ulicy Odrębnej 17, prowadzony na zlecenie powiatu wejherowskiego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ?Przystanek? (dla 15 osób).
Dom przeznaczony jest dla osób  przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.

sds

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Odrębna 17, 84-230 Wejherowo
tel. 882 030 451
           Colin Kaepernick Youth Jerseys

Udostępnij: