JUSTYNA KASPERCZYK – PSYCHOLOG

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (Psychologia kliniczna) oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie (Psychologia transportu). Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu Integracji Sensorycznej, Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na rozwiązaniu oraz Psychotraumatologii Praktycznej.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY:

W zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej zajmuje się:

  • przeprowadzaniem badań psychologicznych i sporządzaniem opinii
    o predyspozycji  i motywacji rodzin zastępczych,
  • pomoc psychologiczna dla rodziców zastępczych,
  • pomoc psychologiczna dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

PRZYJMUJE:

WTOREK  7.30 – 11.30

PIĄTEK  7.30 – 13.30

Kontakt za pośrednictwem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub bezpośredni    w siedzibie PCPR w godzinach przyjęć w pokoju nr 20.

Udostępnij: