KONTAKT

ADRES:
ul. Sobieskiego 279 A
84-200 Wejherowo

tel. 58 672 17 60   i     58 672 40 63

fax: 58 672 40 63 wew. 40
email: kancelaria@pcprwejherowo.pl

GODZINY URZĘDOWANIA PCPR:

  • poniedziałek: 8.00 – 16.00
  • wtorek: 7.30 – 15.30
  • środa: 7.30 – 15.30
  • czwartek: 7.30 – 15.30
  • piątek: dzień WEWNĘTRZNY

ADRESY E-MAIL ORAZ NR TELEFONÓW DO POSZCZEGÓLNYCH ZESPOŁÓW:

Zespół Finansowo Księgowyfk@pcprwejherowo.pl

Zespół Obsługi Osób Niepełnosprawnych i Starszych:
 
1)  Obsługa wniosków w ramach Programu „ Aktywny Samorząd”, turnusy rehabilitacyjne, dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych przez system SOW
www.sow.pfron.org.pl
tel. do osoby obsługującej
tel. 607 101  093,
tel. 58 672 40 63 wew.  15, 26, 44
tel. 58 672 27 02 wew.  15, 26, 44
 
2)  Dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych –
tel. 58 672 40 63 wew.  26, 44
tel 58 672 27 02 wew.  26, 44
 
3) Sprawy związane z umieszczaniem w Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy
tel. 58 672 40 63 wew. 26
email:pon@pcprwejherowo.pl
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
1) wydawanie kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych
tel. 58 672 27 02 wew. 51,
tel. 58 672 40 63 wew. 51,
 
2) orzekanie o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności
tel. 58 672 27 02 wew. 19, 12, 52
tel. 58 672 40 63 wew. 19, 12, 52
 
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej
tel. 58 672 40 63 wew. 32, 34, 37
tel. 58 672 27 02 wew. 32, 34, 37
tel. kom. 790 481 681
tel. kom. 533 804 563
 
Zespół ds. Świadczeń (dla rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków)
tel. 58 672 40 63 wew. 42, 29
tel. 58 672 27 02 wew. 42, 29
 
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
sprawy dotyczące obsługi rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków
tel. 58 672 40 63 wew. 21, 16, 30
tel. 58 672 27 02 wew. 16, 21, 30
 
Zespół ds. Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej
sprawy dotyczące obsługi placówek opiekuńczo wychowawczych, usamodzielnianych wychowanków
tel. 58 672 40 63 wew. 33, 30
 
Specjaliści zespołu pieczy zastępczej
Możliwość wizyty po wcześniejszym zgłoszeniu koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej lub po ustaleniu terminu ze specjalistą.
 
Radca prawny:
Anna Baranowska
tel. 58 672 40 63 wew.41 
e-mail: anna.baranowska@pcprwejherowo.pl
 
Pedagog:
Mariola Chełminiacka- Mazur 
tel. 58 672 40 63 wew. 46;
e-mail: mariola.chelminiacka-mazur@pcprwejherowo.pl
 
Psycholodzy, terapeuci:
Karolina Czaja
tel. 58 672 40 63 wew. 23;
e-mail: karolina.czaja@pcprwejherowo.pl
 
Ewelina Malińska
tel. 58 672 40 63 wew. 46; 
e-mail: ewelina.malinska@pcprwejherowo.pl
 

NUMER KONTA BANKOWEGO:

84 8350 0004 0000 9009 2000 0100 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym.

 

Udostępnij: